2015. május 3., vasárnap

Áprilisi beszámoló

Az áprilist a Nap és a Hold kiszabadításával kezdtük Szendehelyen.
A cigány legendamese a „Népek meséi, muzsikái a Nagyvilágban”- havi szakkörünkben hangzott el Gulyás Anna előadásában. A mese az idők kezdetét, a Nap és a Hold égre kerülését mutatja be. Akkor történt, hogy a fényességekért vívott viadalban a cigányembert a Nap barnára sütötte, a fehér embert meg a Hold sápadttá tette… A gyermek nézősereget is bevonó dramatikus játékot a Romengo Együttes és Ölvedi Gábor muzsikája kísérte. Csodálatos előadás volt!A Napot és a Holdat egy másik alkalommal, természetesen nem csak Szendehelyen sikerült kiszabadítanunk, hanem Terényben és Balassagyarmaton a Szent Imre Keresztény Általános Iskola és Gimnáziumban is.


A mitikus történet után Szendehelyen az óvodásokat és iskolásokat a „Galambház” kézműves szakkör várta. A kézművesség több alapanyagával megismerkedhettek már a gyerekek. A tanév során volt agyagozás, körmöcske, vessző, nemez… Most a csuhé lett a főszereplő, hogy a gyerekek belőle madarat és virágot varázsoljanak. A virágnak illata, a madárnak repülő szárnya született az alkotó kis kezek között… a folyamatban pedig Bubutimár Éva és Horváth Kata segített a kézműveskedő közönségnek.
Terényben és Balassagyarmaton folytattuk „Három Aranyalma” témanapjainkat alsósoknak. Két házigazdánk, Gulyás Anna kulturális antropológus és Draskóczy Lídia népi hegedűs, Terényben, a még élő népszokások bemutatásához egy kedves, idős hagyományőrző nénit is meghívott. A gyerekek így még hitelesebb őrzést és átadást élhettek meg… ráadásul a Terényben élő hagyománykincsbe a gyerekek beleszületnek, nekik minden természetes. A „Három aranyalma”- témanap ebben a 420 lelkes faluban új küldetést kapott: ami az ott élőknek hétköznapi, az egy kívülről érkezőnek ünnep és óriási kincs. Legyen nagyon büszke minden kis és nagy terényi erre az óriási gazdagságra!
Balassagyarmaton „Népek, kultúrák, muzsikák” havi szakkörünkben újra a zene, a hangszer közösségépítő erejét próbáltuk ki. Gulyás Anna kulturális antropológus és Ölvedi Gábor dobos érkezett a 11. osztályosokhoz, hogy kérdezgetve-felelgetve különböző ütős hangszereken megtanítsa a fiatalokat egymásra odafigyelni. Küldetése sikerült! Sőt, a szünetben megtudtuk, hogy vannak az osztálynak muzsikáló, éneklő tagjai is…
A hónap csúcspontja azonban a Szendehelyi Általános Iskolában megrendezett Versmondó Versenyünk volt. Célunk a versek iránti szeretet elmélyítése volt. A versnek mindig nagy ereje van: akkor is, ha olvassuk, de ha átadjuk, olyan előadásban, melyben mi is benne lakunk, az maga a csoda. Az induló versmondóknak sikerült egy olyan teret varázsolni a tanterembe, hogy előadó és néző egyaránt benne élt a művekben. A versenyt pedig Kósa Vanessza nyerte meg, egy roma költő, Rostás-Farkas György versével.
Balassagyarmaton és Terényben „Gyimesi táncház” – témanapot tartottunk. A Szent Imre Keresztény Általános Iskolában és Gimnáziumban gimnazisták, Terényben általános iskolások tanulhattak André Csaba, gyimesi születésű tánctanártól lánctáncokat, vagy eredeti nevükön „héjszákat”. A talp alá valót pedig a házigazda Mokányos Együttes húzta. A muzsika és a tánc befogadása, elsajátítása nem könnyű, ennek ellenére óriási taps kísérte a gyimesi csapatot mindkét helyszínen.


A hónapot Szendehelyen „Három aranyalma”- témanappal zártuk. A két házigazda, Gulyás Anna, kulturális antropológus és Keresztes Nagy Árpád, muzsikus énekmondó a hagyományos év „három aranyalmáján”, a Karácsony, Húsvét és Pünkösd ünnepén túl más jeles napokkal, időszakokkal is foglalkozott. A muzsikus, énekes foglalkozást sok néprajzi adat, történet tarkította az óvodás és iskolás gyerekeknek egyaránt.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése